Philadelphia Freedom at the Philip Slein Gallery, St. Louis, MO, 2015